საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

პროექტი: „კახეთის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებითა და ახალგაზრდების ჩართულობის გზით“

მიზანი 1


ფართო საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება ელ. ტურიზმის მიმართულებით

მიზანი 2


ახალგაზრდებისთვის ელ.-მარკეტინგისა და ელ.-კომერციის არხების შესწავლა

მიზანი 3


კახეთის რეგიონში 30 მცირე და საშუალო მეწარმის ინტერნეტ სივრცეში წარმოჩენა და პოპულარიზაცია

მიზანი 4


ელექტრონული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა კახეთის მაგალითზე

პროექტის შესახებ

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია მსოფლიო ბანკის ახალგაზრდული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს კახეთის რეგიონში ელექტრონული ტურიზმისა და კომერციის განვითარების კუთხით.

პროექტის მიზანია ადგილზე ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლებისთვის ისეთი თანამედროვე საინფორმაციო/საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული მარკეტინგული არხების გამოყენების სწავლება, როგორიცაა: booking.com, TripAdvisor, Airbnb.com; ელექტრონული გადახდის სისტემები PayPal, Yandex money.

პროექტი მხარს უჭერს ახალგაზრდების ცოდნისა და ენერგიის წარმართვას საქართველოს ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშესაწყობად.

სპიკერები


რუსუდან მამაცაშვილი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე

იმედა იმედაშვილი

ელ.მარკეტინგის სპეციალისტი

აპოლონ ფაჩულია

ელ.კომერციის სპეციალისტი

გივი ბიწაძე

booking.com

ნინო კვაშილავა

booking.com
ფორუმის მასალები და პუბლიკაციები

ინტერნეტ-ტექნოლოგიები ეკოტურიზმში, ილია ოქრომელიძე

ჩამოტვირთვა

თანამედროვე ელ.-მარკეტინგის არხები ტურიზმში, იმედა იმედაშვილი

ჩამოტვირთვა

ელ.-კომერციები ტენდენციები საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე

ჩამოტვირთვა

eMoney-ს შესახებ, ნიკა ჩილინდრიშვილი

ჩამოტვირთვა
იხილეთ მეტი
ფოტო-გალერეა
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი

პროექტის პარტვნიორები