ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

EuroEco18

დასრულდა ევროპის ეკოტურიზმის მეხუთე კონფერენცია, რომელშიც 21 ქვეყნის 150 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მდგრადი განვითარების მიზნების ტურიზმის ინდუსტრიაში წინ წამოწევის საკითხს. კონფერენციის ფარგელბში სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსიები ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის: ეკოტურიზმის როლი სიღარიბის დაძლევაში, დაცული ტერიტორიების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო ბილიკთა ქსელის განვითარება, კლიმატის ცვლილებები და ევროპული ეკოტურიზმი და სხვ. 

კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი ყველა ნამუშევარი, პრეზენტაციების და სხვდასხვა ფორმატის სახით შეგიძლიათ იხილოთ აქ.